Begraven

Grafmonumenten
grafsteenEen grafmonument kunt u naar eigen wens en stijl laten vormgeven. Er is brede keuze in materialen en vormen.  Het monument markeert de gedenkplek voor jaren.
Ook al zijn de mogelijkheden uitgebreid; elke begraafplaats heeft regels voor het uiterlijk van een gedenkteken. Vraag hiernaar bij de beheerder van de begraafplaats van uw keuze.

Grafruimen
Als de termijn van een algemeen graf is verstreken of bijzetting van een familiegraf niet wordt verlengd, kan de begraafplaats het grafmonument verwijderen en het graf ruimen.

Begraafplaatsen Feanwâlden
In Feanwâlden zijn 2 begraafplaatsen:
1. De Algemene Begraafplaats (aan Achterwei 64)
Coördinator : Jouke Dantuma 06-23949836
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de www.sbd.frl

2. De Bijzondere Begraafplaats (bij de Johanneskerk aan de Haadstrjitte)
Voor meer informatie verwijzen u naar de heer S. Gaastra, tel. 0511 – 47 63 92 / 06 -37 15 29 58
Zijn mail adres is: sietze_gaastra@hotmail.com