Ter beschikking

Het is ook mogelijk om uw lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Als u hiervoor kiest, wordt uw lichaam na overlijden gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Er volgt dan geen begrafenis of crematie.

Omdat het lichaam na overlijden binnen 24 uur op de universiteit moet zijn, is er voor nabestaanden amper tijd om afscheid te nemen. Stel vooraf een draaiboek op waarin duidelijk vermeld staat hoe u wilt dat er afscheid genomen kan worden. Neem het draaiboek met familie en vrienden door.

Awetenschaplleen u zelf kunt beslissen om uw lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen. U legt uw keuze dan ook schriftelijk vast in een testament of codicil. Daarnaast dient u een formulier in te vullen van de universiteit waaraan u uw lichaam schenkt.

Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap? Neem dan contact op met een van de anatomische instituten. De telefoonnummers zijn op te vragen bij Stichting Donorvoorlichting: tel. 0900 – 821 21 66.