Ledenkorting

Het lidmaatschap van onze vereniging kent momenteel de volgende verstrekking:
een ledenkorting ten bedrage van € 750,-
eventuele kortingen worden verrekend met de nabestaanden

De hoogte van de ledenvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De totale uitvaartkosten zijn uiteraard afhankelijk van ieders persoonlijke wensen.
Deze kunnen o.a. bestaan uit de kosten voor:
> uitvaartverzorger
> dragers
> laatste verzorging
> de kist
> gebruik (bed)koeling
> de rouwbrieven en portokosten
> de advertentie(s)
> het gebruik van een aula
> het condoleance-register
> de bloemstukken
> de koffietafel – navisite
> het vervoer van de overledene
> de volgauto’s
> huur rijdende baar/geluidsinstallatie
> grafdelven en klokluiden
> de dankbetuigingen en portokosten
> akte van overlijden
> organist
> dominee-spreker
> beamer – online registratie
> de grafrechten – grafmarkering
> verkeersregelaar
> eventueel een grafkelder
> het grafmonument
> de crematiekosten