Contact

BODES

Rinske van der Ende, Jan Merk, Jelsumerhof  Chr. Uitvaartvereniging.
Tel. 058 – 212 78 43

 

 

Uitvaartverzorger Altinus Kooi
te Feanwâlden.
Tel. 06 – 50 87 62 15

 

 

 

Papilionem Uitvaartverzorging. Tel. 06-42 40 25 46 http://www.papilonem-uitvaart.nl

 

 

 

BESTUUR :
voorzitter

Pasfoto Jande heer J.R.Zoethout
Johanneswâld 36
9269 VT Feanwâlden
tel. 0511 – 402027
voorzitter@delaatstewensen.nl

secretaris
Ytsma_vanWierenmevrouw C. Ytsma-van Wieren
De Streek 12
9254 RK Hurdegaryp
tel. 0511 – 46 80 60
secretaris@delaatstewensen.nl

penningmeester 
de heer J. van der Veen
Ir. Dirk Asjesloane 2
9269 WG Feanwâlden
tel. 0511 – 47 63 61
penningmeester@delaatstewensen.nl


algemeen adjunct
mevrouw R. Dijkstra – Klopstra
Plomsigge 4
9269 MA Feanwâlden
tel. 0511 – 47 24 87
algemeenadjunct@delaatstewensen.nl

 ledenlijst

mevrouw M. de Boer-Komrij
De Streek 24
9254 RL Feanwâldsterwâl
tel. 0511 – 47 31 19
ledenlijst@delaatstewensen.nl


ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel
Coordinator: Jouke Dantuma tel: 06-23949836
info@sbd.frl
www.sbd.frl

BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS
de heer S. Gaastra
tel. 0511-47 63 92/06-37152958