Contact

BODES

p1030492-1

Daniëlle: 058-2127843

BodeDeVriesde heer G. de Vries :  tel. 058 – 212 78 43

 

 

 

 

 

BESTUUR

voorzitter
Pasfoto Jande heer J.R.Zoethout
Johanneswâld 36
9269 VT Feanwâlden
tel. 0511 – 402027
voorzitter@delaatstewensen.nl


secretaris

Ytsma_vanWierenmevrouw C. Ytsma-van Wieren
De Streek 12
9254 RK Hurdegaryp
tel. 0511 – 46 80 60
secretaris@delaatstewensen.nl


penningmeester / ledenlijst

Castelein_Talmamevrouw K. Castelein-Talma
Feintensloane 62
9269 VE Feanwâlden
tel. 0511 – 47 29 39 penningmeester@delaatstewensen.nllledenlijst@delaatstewensen.nl


algemeen adjunct

mevrouw R. Dijkstra – Klopstra
Plomsigge 4
9269 MA Feanwâlden
tel. 0511 – 47 24 87
algemeenadjunct@delaatstewensen.nl

 

ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel
Coordinator: Jouke Dantuma tel: 06-23949836
info@sbd.frl
www.sbd.frl

 

BIJZONDERDE BEGRAAFPLAATS
de heer S. Gaastra
tel. 0511 – 47 63 92 / 06 – 22 20 95 62