Vereniging

“Uitvaartvereniging Veenwouden en omstreken” is opgericht in 1916. De vereniging is een zelfstandige uitvaartvereniging en aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Frysl├ón, en bij de landelijke organisatie “Nardus”. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden ingeschreven onder KvK nummer 40000915 en heeft als bankrelatie Rabobank: NL04 RABO 0343 31 8776.

Het bestuur
Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door 5 bestuursleden:
de heer J.R. Zoethout (voorzitter), mevrouw  C. Ytsma-van Wieren (secretaris),  de heer J. van der Veen (penningmeester), mevrouw K. Castelein-Talma (algemeen adjunct), mevrouw M. de Boer-Komrij (ledenlijst).

Ons team