Vereniging

“Uitvaartvereniging Veenwouden en omstreken” is opgericht in 1916. De vereniging is een zelfstandige uitvaartvereniging en aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Fryslân, en bij de landelijke organisatie “Nardus”. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden ingeschreven onder KvK nummer 40000915 en heeft als bankrelatie Rabobank: NL04 RABO 0343 31 8776.

Het bestuur
Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door 5 bestuursleden:
de heer J.R. Zoethout (voorzitter), mevrouw  C. Ytsma-van Wieren (secretaris),  de heer J. van der Veen (penningmeester), mevrouw K. Castelein-Talma (algemeen adjunct), mevrouw M. de Boer-Komrij (ledenlijst).

Ons team