Vereniging

“Uitvaartvereniging Veenwouden en omstreken” is opgericht in 1916. De vereniging is een zelfstandige uitvaartvereniging en aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Fryslân, en bij de landelijke organisatie “Nardus”. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden ingeschreven onder KvK nummer 40000915 en heeft als bankrelatie Rabobank: NL04 RABO 0343 31 8776.

Het bestuur
Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door 5 bestuursleden:
de heer J.R. Zoethout (voorzitter), mevrouw K. Castelein – Talma (penningmeester), mevrouw C. Ytsma-van Wieren (secretaris),  mevrouw R. Dijkstra – Klopstra (algemeen adjunct). Er is nog een vacature in het bestuur.

Overige betrokkenen
Bij de vereniging zijn verder de volgende personen betrokken:
Staand van links naar rechts: bode G. de Vries en de dragers :  R.Kinderman, P.J. Ytsma, Th. van der Mark, S. Ytsma, A. Ernst, D. van der Meer, C. Tanja.
Zittend: klokkenluidster: M. van der Veen en bode Daniëlle

p1030505

P1030539-1

aflegster: mevrouw G. van Kammen