De bode

Zodra er sprake is van het overlijden van een van onze leden komt de bode in beeld. Bij onze vereniging hebt u de keuze uit:

Uitvaartverzorger Altinus Kooi

 

 

 

Jelsumerhof Uitvaartvereniging
Rinske van der Ende   

 

 

 

Papilionem Uitvaartverzorging             

 

 

 

Een overlijden moet zo snel mogelijk telefonisch doorgegeven worden aan de bode. De bode brengt vervolgens een bezoek aan de nabestaanden voor een informerend gesprek.

Inventariseren wensen uitvaart
In dit gesprek worden vragen doorgenomen als:
– Wie doet de verzorging (nabestaanden of onze verzorgsters) van de overledene en hoe gaat verzorging in zijn werk?
– Waar wordt de overledene opgebaard, thuis of in een aula?
– Welke dominee of spreker zal de rouwdienst leiden?
– Wordt er gekozen voor een begrafenis of crematie en op welke datum moet deze worden gehouden?
– Vanuit welke kerk of zaal zal deze plaatshebben: Johannestsjerke, Swettetsjerke , Doopsgesinde tsjerke of Talma Hûs?
– Waar wordt na afloop bijeengekomen voor gezamenlijk koffie/thee: Talma Hûs, Doopsgesinde tsjerke, de Mienskip of de Skierstins?

De bode kan helpen bij het opstellen van rouwbrieven en/of advertentie en de bestelling/reservering ervan. Er wordt doorgesproken hoe de uitvaart er uit zal gaan zien: welke kist, bloemen, muziek, rouwvervoer, etc. En alle andere zaken die de overledene dan wel nabestaanden geregeld willen zien.

Regelen akte van overlijden

Na dit bezoek zal de bode de schouwingsformulieren regelen met de arts. De bode vezorgt ook de aangifte van overlijden en uitschrijving op het gemeentehuis: de akte van overlijden.

Vastleggen begrafenis / crematie aangelegenheden
De zaal of kerk wordt gereserveerd en de begraafplaats of het crematorium geregeld. Dragers en – bij een begrafenis – grafdelvers worden ingelicht.

De bode zal de uitvaart van begin tot einde in goede banen leiden. Er is veel dat geregeld moet worden en de bode zal op verzoek veel daarvan uit handen nemen. Uiteraard mogen nabestaanden ook zaken zelf regelen. Hierover kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden met de bode.