LEDENVERGADERING 15 APRIL A.S. VERVALT

Het bestuur van Uitvaartvereniging Veenwouden e.o. heeft, gezien de huidige omstandigheden, besloten om de ledenvergadering van 15 april aanstaande in Hotel-Café ‘t DûkeLûk te Feanwâldsterwâl te laten vervallen. Zodra de mogelijkheid zich voordoet om deze wel te laten doorgaan, wordt er in regiokrant Actief en op de website bericht van gedaan. De inmiddels verstuurde agenda blijft gelden. Leden die via de mail te bereiken zijn krijgen te zijner tijd een uitnodiging toegestuurd.